– Men en förhandlingsframställan går även till Vårdföretagarna. Jag skulle gärna se att vi kunde göra samma arbete som vi har gjort med Sveriges Kommuner och Landsting när det gäller en yrkesutvecklingstrappa, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

LO kallade på tisdagen till presskonferens för att berätta att 13 av 14 LO-förbund (ej Transport) skickat in förhandlingsframställningar till sammanlagt 33 arbetsgivarorganisationer. Till grund ligger LO:s förslag från i vintras om det man kallar utbildningsjobb för stärkt etablering. Efter det har Teknikföretagen, inom industrin, lanserat en liknande modell, man kallar etableringsanställning. Gemensamt för båda förslagen är att staten ska stå för en del av kostnaderna.

– Jag har också varit i kontakt med både regeringen och oppositionen. Alla välkomnar att politiken ska kunna svara upp på det som parterna kommer överens om, sade LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.

Även Svenskt Näringsliv välkomnar initiativet trots att diskussionerna med LO gick i stöpet. Branschvisa förhandlingar är något Svenskt Näringsliv efterlyst.

 – Det är ett besked vi efterfrågat under en längre tid och välkomnar. Arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv förordar att sådana samtal genast påbörjas samt inkluderar tjänstemannafacken, skriver Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

Kommunals Tobias Baudin nämnde inte vård och omsorg, när han pratade om behoven att skapa den här typen av anställningar.

– Där har vi gjort en hel del, vad vi kallar för yrkesutvecklingsarbete. Vi har sagt att vårdbiträde är en yrkeskategori som behövs. Vi har också en stor satsning på extratjänster.

Kommunal har begärt förhandlingar med sju olika arbetsgivarorganisationer, bland andra SLA (Skogs-och Lantarbetsgivareförbundet), Bussarbetsgivarna, Almega och Visita.

– Men skulle det här leda framåt och vi kan hitta bra överenskommelser skulle det här kunna breddas till andra, säger Tobias Baudin.

I Teknikföretagens förslag pratas det om lönenivåer på cirka 16 000 kronor i månaden där staten skulle stå för hälften.

Är Kommunal beredda att gå så långt med sänkta löner?

– Det är en förhandling så klart. Och ingången är att vi vill ha så höga löner som möjligt och arbetsgivarna så låga som möjligt. Vi brukar hamna på lägsta lönen i avtalet, men det är precis det vi ska diskutera. Men det kommer inte handla om någon lönedumpning för att skapa jobb, säger Baudin.

LO har i sitt förslag tryckt mycket på utbildningsdelen och vill att staten ska stå för utbildningsmöjligheter och studiefinansiering.