Höjningen som ligger med i regeringens kommande höstbudget ska träda i kraft  den 1 juli 2018. Taket i sjukförsäkringen hamnar då på 30 300 kronor per månad (28 400 kronor i dag). Det betyder att den högsta sjukpenningen höjs med 50 kronor per dag vilket ger max 775 kronor per dag (725 kronor i dag).

Enligt regeringen kommer 160 000 kvinnor och 115 000 män att få ökad sjukpenning till följd av förändringen.

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna att höja taket till tio prisbasbelopp. I och med höjningen som aviserats i höstbudgeten höjer regeringen nu taket till åtta prisbasbelopp.