Det var för ungefär ett år sedan som Kommunal i Skellefteå började upptäcka problemet med att barnskötare fick förskollärarvikariat där de anställdes som outbildade förskollärare i stället för barnskötare.

– Det innebar att de inte kunde konverteras in som barnskötare, för de stod på förskollärarlistan. Det finns ställen där de slutat vara förskollärarvikarier för det lönar sig inte, säger Annica Ögren, klubbordförande för barn- och ungdomsklubben inom Kommunals sektion i Skellefteå.

Ett av arbetsgivarens argument har varit att de gärna ser att barnskötarna vidareutbildar sig till förskollärare.

– Men får man aldrig fast anställning så vill man ju inte utbilda sig vidare, säger Annica Ögren.

Nu har arbetsgivaren lyssnat på Kommunal och kom nyligen med ett förslag som innebär att det är tillsvidareanställda barnskötare som anställs på förskollärarvikariaten. På barnskötarnas vikariat anställs visstidsanställda barnskötare. På så sätt undviks problemet att barnskötare vikarierar för förskollärare utan att det räknas in i de dagar som behövs för att få en fast anställning.

– Det handlar om trygga anställningar för vikarier som fått hänga i luften och varit väldigt besvikna. Vi känner att dialogen som vi har haft med arbetsgivaren har burit frukt, säger Annica Ögren.

Under tiden som barnskötaren vikarierar för förskolläraren höjs lönen med 1 000 kronor, för att återgå till den vanliga lönen när man går tillbaka till sin vanliga tjänst.

Enligt Annica Ögren är det vanligt att barnskötare vikarierar som förskollärare i Skellefteå kommun.

– Det är ganska vanligt att det blir så, speciellt i ytterområden där de kanske är lite svårare att få tag på förskollärare, säger hon.

Fotnot: Bilden är licenserad enligt CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr.