Ali Abarra arbetade i Homs i västra Syrien när kriget kom. Han berättar genom sin tolk om hur han deltog i släckningsarbetet med en eld på ett oljeraffinaderi:

– Då kom militären och sade åt mig att du får inte jobba här, inte släcka elden. De slog mig i munnen med sina vapen, så att tänderna skadades, jag förlorade många tänder då. I krigets Syrien bestämde soldaterna allt. Vi fick inte jobba fritt, soldaterna bestämde även över brandmännen.

Efter att ha flytt över Medelhavet i båt kom han till Sverige i december 2015. Här fick han via SFI, Svenska för invandrare, kontakt med räddningstjänsten i Nybro.

– Vi träffade Ali och SFI två gånger i somras och då bestämdes att han skulle göra språkpraktik hos oss, berättar Charlie Dziobek, som är insatsledare och ansvarig för utbildningen i Nybro.

Charlie Dzobiek

Ali Abarra radar upp några av skillnaderna mellan att vara brandman i Nybro och i Homs:

– Här är man jättenoga med tiden, arbetet är mer och bättre organiserat här och man använder verktyg som är bättre och modernare än i Syrien.

Språkpraktiken är två månader lång och Ali får gå bredvid under utbildningar och har tillgång till tolk vid behov.

– Han kan hjälpa oss och i takt med att han lär sig språket mer och mer kan han få mer och mer ansvar. Vår tanke är att Ali ska komma dithän att han kan hålla i utbildningar för dem som kommer hit och pratar arabiska och ge den här första brand- och säkerhetsutbildningen och kunna hjälpa oss med det. Och när språket kommer också kunna hålla utbildningen på svenska, säger Charlie Dziobek.

Flyktingar utbildas i vad man ska göra om det börjar brinna, vart man ska ringa och också konkreta saker som vad en handbrandsläckare och brandvarnare är och fungerar.

– Det handlar om att höja deras säkerhetstänk också.

Ali Abarra har en fadder under varje skift som utbildningsansvarige Charlie Dziobek kan tala med och gå igenom hur det har gått efter varje pass.

Är tanken att han på sikt också ska kunna jobba operativt som ”riktig” brandman?

– Ja, han har sagt att han vill jobba som brandman i Sverige. Men det handlar om betyg och sådant och det har vi inte diskuterat än.

­– Mitt mål är först och främst att lära mig språket, säger Ali Abarra. Men det är också jättebra att jag lär mig alla ord som handlar om yrket om jag får chans att fortsätta i jobbet.

Utbildningen bekostas av Arbetsförmedlingen.