Den 30 november är sista dagen som Sodexo städar på sjukhuset i Landskrona. Den 1 december tar Region Skåne över städningen och de anställda går över till dem.

– Det togs ett beslut i regionfullmäktige 2015 om att så fort avtalen för upphandlad städ i hälso- och sjukvården går ut ska de tas över i egen regi igen. Det är det vi genomför nu, säger Margareta Dovsjö (S), ordförande i servicenämnden.

Redan förra året gick Skånes universitetssjukhus i Lund och lasarettet i Trelleborg över till egen regi. Eftersom regionen aldrig lagt ut städningen på de övriga Skånesjukhusen innebär övertagandet i Landskrona att alla sjukhus i regionen har städ i egen regi.

– Det här innebär att all servicepersonal har samma arbetsgivare. Det blir mer av ett team då, säger Margareta Dovsjö.

Stig-Arne Alfredsson är arbetsplatsombud och skyddsombud för Kommunal på universitetssjukhuset i Lund. Han är nöjd med att städ togs tillbaka i egen regi för ett år sedan.

– Jag städar ju själv på sjukhuset sedan 2000 och tycker att mycket har blivit bättre nu än när vi var privatanställda. Vi har bättre tillgång till material och arbetskläder bland annat. Och har lättare att påverka om ett städområde blir för tungt för en person, säger han.

En viktig skillnad när egen regi återinfördes på sjukhuset i Lund var anställningarna. I Region Skånes kollektivavtal ges alla rätt till heltid. Den rätten fanns inte i avtalet med den tidigare arbetsgivaren Sodexo.

– Direkt vid övergången hade vi möten med alla deltidare och frågade vilka som ville ha heltidsanställningar istället. Som jag minns det ville de flesta det. Nu får de i Landskrona också rätt till heltid, säger Stig-Arne Alfredsson.