Avtalet rör anställda på arbetsintegrerade kooperativ och sociala företag och är ett av Kommunals minsta, med cirka 150 medlemmar. De största arbetsplatserna är Vägen ut i Göteborg och Basta i Södertälje.

Avtalet ger löneökningar på i genomsnitt 490 kronor 2017, 530 kronor 2018 och 540 kronor 2019, per heltidsanställd. Det betyder att löneökningarna hamnar i nivå med märket på 6,5 procent under perioden. Lägstalöner och ersättningar höjs också i nivå med märket på övriga arbetsmarknaden.

De som berörs av avtalet tillhör de som står längst bort från arbetsmarknaden och deras anställningar är beroende av statliga subventioner, som lönebidrag. Ett problem som lyfts fram är otrygga anställningar, men nu har avtalet fått en skrivning om att man en gång om året ska se över om det finns förutsättningar för att visstidsanställningar ska kunna övergå i tillsvidareanställning.

– Det tycker jag är ett litet steg i rätt riktning när det gäller de här medlemmarna, säger Lars-Sture Johansson, ombudsman på Kommunal.

Dessutom kommer en partsgemensam grupp bildas för att utreda förutsättningarna för att höja antalet betalda semesterdagar efter 40 och 50 år fyllda, som i dag är ganska vanligt på arbetsmarknaden. De ska även göra en gemensam studiebesöksrunda hos flera av företagen i branschen och hos deras paraplyorganisation.

– Det är för att se över och bekanta oss lite mer med den här branschen, det är vi skyldiga medlemmarna att göra, säger Lars-Sture Johansson.

I år var också första gången som det fanns med en avtalsdelegerad, alltså en medlem som jobbar på avtalet och kunnat bistå förhandlarna med inspel.

– Det har varit väldigt intressant att prata med henne om vad de anser vara det viktigaste bland de allmänna arbetsvillkoren och då framkom bland annat det här med att man kan gå i väldigt många år utan en trygg anställning.

Avtalet gäller från den 1 augusti 2017 till den 31 juli 2020.