I går och i dag träffas Kommunal och Sveriges Bussföretag. I morgon och på torsdag träffar förbundet KFS. Kommunals respektive avtalsdelegationer är under tiden inkallade för att diskutera och ta ställning till pågående förhandlingar.

– Jag kan inte säga något om själva innehållet i förhandlingarna och våra diskussioner i delegationen. Inte mer än att de pågår, säger Kommunals ombudsman Yvonne Chevallerau.

Trafikavtalen berör förare, bussvärdar, trafikvärdar, mekaniker och övrig personal som tillhör Kommunal.

Avtalskraven överlämnades i juni. De innehåller mycket av ”favoriter i repris”.

Hos de privata trafikföretagen kräver Kommunal, förutom märket enligt LO:s samordning:

● En sjätte löneklass som ger högre lön för dem som har arbetat i mer än åtta år.

● Kortare ramtid.

● Längre dygnsvila.

● Att förare börjar och slutar sina arbetspass på samma ställe eller åtminstone i närheten av platsen där dessa började.

Det sista kravet har väckt protester, bland annat i en debattartikel i ka.se, där förare inte gillar att Kommunal kräver att arbetspass ska sluta ”åtminstone i närheten av platsen där dessa började”.

Ansvariga i Kommunal har förklarat att formuleringen finns med för att förare i olika delar av landet har olika uppfattningar om vad som menas med att börja och sluta på samma ställe:

Att det ska ske i samma garage, eller

att det kan ske på platser i närheten av varandra, eller

att det ska finnas möjlighet att snabbt och enkelt att ta sig tillbaka till platsen där arbetspass började.

Yvonne Chevallerau vill inte nu kommentera delegationens diskussioner om hur detta avtalskrav ska tolkas.

– Vi har ännu inte preciserat oss om vad kravet ska innebära, säger hon.

Sveriges Bussföretag vill det motsatta mot Kommunals krav om kortare arbetspass med större möjlighet till vila och återhämtning.

Arbetsgivarna vill:

● Att kravet om rast efter fem timmar förlängs till 5,5 timmar.

● Att rasten tas bort från uppräkningstiden.

● Rätt att göra individuella överenskommelser med varje anställd om arbetstidens förläggning när det gäller fridagar, raster, pauser och ramtid.

● Att kortare anställningar än 14 dagar inte ska behöva följa LAS-listor.

● Absolut fredsplikt som innebär förbud mot sympatikonflikt för andra grupper i Kommunal eller för andra på svensk arbetsmarknad.

Kommunals kravlista mot de kommunala trafikbolagen i KFS handlar även här om att komma till rätta med långa stressiga arbetsdagar med för korta återhämtningstider.

Dessutom vill personalen inom detta avtalsområde ersätta de individuella lönerna med tarifflöner, som i privata trafikföretag. Mekaniker och servicehallspersonal vill i stället ha befattningslöner.

Arbetsgivarna kräver också här att arbetstidsreglerna ska vara mer flexibla.

Förhandlingarna är planerade att fortsätta nästa vecka, måndag–tisdag med Sveriges Bussföretag och onsdag–torsdag med KFS.