SVAR: En arbetsplatsträff utgör en obligatorisk arbetsuppgift och utgångspunkt­en är att alla ska delta. Alla arbetsuppgift­er, där alltså arbetsplatsträffarna ingår, ska schema­läggas med god framförhållning och genomföras regelbundet.

Det finns dock olika regler i olika kollektivavtal som reglerar detta. För att få veta hur det ser ut på din arbetsplats och vilket kollektivavtal som tillämpas hos er, vänd dig till ditt lokala Kommunal. När du får svar på vad som gäller för just din arbetsplats, det vill säga vilket kollektivavtal som tillämpas, får du också svar på vilken ersättning du har rätt till.

Jörgen Gustavsson,
ombudsman på Kommunal