SVAR Under förutsättning att du omfattas av kollektivavtalet HÖK16 och att skadan faller under skrivningen om ”Förstörda persedlar”, gäller att arbetstagare har rätt till ersättning för persedlar och tillhörigheter som vårdtagare/omsorgstagare/patient förstört under arbetet.  Det är viktigt att du vänder dig till din lokala fackliga företrädare för att få hjälp!

Inger Hjärtström,
ombudsman på Kommunal