Hans Thorell och Taru Kurkinen kan äta lunch på uteplatsen med utsikt över S:t Sigfrids griftegård i Borås och samtidigt hålla koll på ugnen inne på krematoriet. En schematisk bild av ugnen på en Ipad visar hur långt det är kvar på programmet och hur varmt det är. Temperaturen måste hålla sig mellan 700 och 1 100 grader.

–  Det här är tillbyggt och vi har två nya ugnar. Den gamla var uttjänt. Så de valde att satsa och satsa stort. En stor eloge till de kyrkopolitiker som var med då. Det har blivit en finare arbetsmiljö, säger krematorieassistenten Hans Thorell om krematoriet.

Den 17 september är det dags för kyrko­val. Kommunal storsatsar på kyrkovalet i år och har som mål att hinna ringa runt till samtliga medlemmar som också är anställda i Svenska kyrkan, samt alla förtroendevalda i Kommunal. Totalt är det nästan 30 000 personer.

– Vi tycker att det är viktigt att engagera sig eftersom vi har så många medlemmar som jobbar i Svenska kyrkan och de är ju direkt berörda av hur det går i valet. Det är viktigt att vi finns med så att de får bra arbetsgivare som tar sitt uppdrag på allvar och jobbar för att personalen ska ha det bra, säger Lena Nilsson, facklig-­politisk ombudsman på Kommunal.

Förutom att sköta kremationerna åt hela Borås kommun och flera närliggande kommuner, har Hans Thorell, Taru Kurkinen och deras två kolleger även hand om kapellen vid griftegården och det praktiska kring gravsättningarna. Varje år gör de ungefär 1  600 kremationer. Det är mycket att göra ibland, men de tycker att de har det bra och återkommer flera gånger till vad mycket lättare det är att arbeta i ett nybyggt krematorium där allt är noga ­genomtänkt.

–  Tillverkaren har till exempel byggt specialvagnar för när vi flyttar askan från ugnen till svalskåpet, så att vi slipper bära askbackarna, säger Hans Thorell.

Både Hans och Taru tycker att kyrko­valet är viktigt och säger att vilka som väljs har direkt påverkan på deras ­arbetsmiljö.

–  Ett bra exempel är när de skulle bygga om och först pratade om en ugn. Vi framförde att vi behövde ha två ugnar. Sedan var det tal om en dubbelugn, det betyder att man har två ugnar med en gemensam rökgasrening. Men politikerna sade att det är klart att det ska vara två separata. De lyssnade, säger Taru Kurkinen.

Hans tycker att partipolitiken är underordnad i kyrkovalet.

– Det viktigaste för mig är att det är intresserade människor som sitter och bestämmer budget och annat för mitt jobb. Det ska inte vara sådana som ställer upp bara för att ett parti måste ha fler namn på sin lista.

Efter lunchen har kistan brunnit klart och det är dags att raka ur askan. Det går inte att komma ifrån att Hans Thorell och Taru Kurkinen arbetar med döden, men de kan inte engagera sig känslo­mässigt i varje kista som kommer in.

–  Vi måste hålla en distans, men vi ska hantera kistorna med värdighet och vördnad och försiktighet. Vi kan inte göra saker som vi inte skulle göra om det var ­anhöriga här. Eftersom 80 procent av Sveriges befolkning vill kremeras så måste någon göra det. Jag känner mig stolt att jag får jobba med något så viktigt, säger Hans Thorell.

Fakta: Kyrkovalet

Den 17 september är det kyrkoval. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år får rösta. Man väljer till kyrko­fullmäktige (lokalt), stiftet (regionalt) och kyrkomötet (nationellt). De som ställer upp i valet kallas nomineringsgrupper, och där finns både politiska partier och nomineringsgrupper utan partitillhörighet.

I valet 2013 röstade 700  000 personer.