SVAR: Frånvaro från arbetet är semester­löne­grundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om från­varon under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar eller om den beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod räknar man också in dag­ar då arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Vid frånvaro på grund av godkänd arbetsskada är frånvaron semester­grundande under ett intjänandeår.

Inger Hjärtström,
ombudsman på Kommunal