Satsningarna som görs handlar framförallt om dem som står utanför arbetsmarknaden eller har låga inkomster. Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs och bostadstillägget höjs. För dem som har den typen av ersättningar sänks också skatten.

En annan grupp som får höjd ersättning är ensamstående föräldrar med underhållsstöd.

– Det höjer vi med 150 kronor per år för barn som är 11-14 år och 350 kronor per år för barn över 15 år, säger Ulla Andersson.

Andra reformer som partiet fått igenom i förhandlingar med regeringen är gratis kollektivtrafik för ungdomar på sommaren, krav på ersättning till dem som har habiliteringsarbeten, pengar till sommarlovssatsningar i kommunerna och avdragsgill fackföreningsavgift.