SVAR: Regelverket kring övertid och eventuella övertidsersättningar kan se olika ut och det beror på om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte. I svensk lagstiftning finns inga regler kring ersättningar vid övertidsarbete och detta är en orsak till varför det är avgörande att arbetstagare kräver kollektivavtal på sin arbetsplats. Ta kontakt med ditt lokala fack för att reda ut om din arbetsgivare har kollektivavtal eller ej. Om det inte finns avtal kan Kommunal gå in med en begäran om att teckna kollektivavtal.

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal