Det är på regeringens uppdrag som granskningen görs. Arbetsplatserna som ska granskas finns över hela landet och tillhör ett 80-tal arbetsgivare.

Anledningen till att just äldreomsorgen ska granskas är att det är ett yrkesområde där en stor del av de anmälda arbetsskadorna orsakats av hur arbetet är organiserat eller av sociala faktorer. Det är det förebyggande arbetsmiljöarbetet som granskas.

– Vi ska särskilt titta på hur arbete är organiserat och arbetsmiljöfrågorna som rör stress, hot och våld och belastningsbesvär, eftersom de är framträdande orsaker till att arbetssjukdomar ökar, säger Peter Burman, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Granskningen görs i samarbete med Försäkringskassan.

Drygt 273 500 personer är sysselsatta inom äldreomsorgen (239 000 kvinnor och 34 500 män).

Nästan 18 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro anmäldes 2012-2016.

Drygt 6 500 arbetssjukdomar anmälda 2012-2016. 

Källa: Arbetsmiljöverket, statistik för SNI 88101, 87301