Målet gällde en rumänsk man som för tio år sedan blev av med jobbet för att han via jobbets e-postkonto skickat meddelanden till sin bror och till sin fästmö.

Företaget hade regler om att ingen privat e-post fick sändas via jobbets e-postkonto.

När han förnekade att han brutit mot reglerna överbevisades han genom att företaget visade kopior på privata meddelanden han skickat.

Europadomstolen säger att arbetsgivaren har rätt att kontrollera mannens e-post. Men att arbetsgivaren först är skyldig att i förväg informera honom om att denna kontroll ska genomföras.

Dessutom anser domstolen att företaget inte har kunnat visa att det fanns fog för en sådan kontroll. Det fanns inga misstankar om att den anställde mannen med sin privata e-post riskerade säkerheten i företagets IT-system eller ägnade sig åt illegal verksamhet på nätet.

Enligt domstolen ska inte domen ses som en ny regel för att värna den personliga integriteten. Redan nu finns rätten till personlig integritet med som en del av konventionen för de mänskliga rättigheterna. Sedan 1995 är denna konvention lag i Sverige.

Domen kommer att tvinga nationella domstolar att ta större hänsyn till anställdas rätt till personlig integritet. Tidigare har det varit vanligt att domstolarna mer har dömt till fördel för arbetsgivares rätt att kontrollera vad anställda gör med datorer, mobiler och e-postkonton som ägs av arbetsgivaren.

Fotnot: BIlden är licenserad under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 via Wikipedia