Som KA tidigare rapporterat om förekommer våld och hot mot vårdpersonal runt om i Sverige. Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin riktade därför i förra veckan krav mot regeringen om att skärpa straffen för hot mot vårdpersonal.

Nu kallar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), och socialminister Annika Strandhäll (S), till ett rundabordssamtal för att diskutera hur man ska komma till rätta med problemet.

– Säkerheten på våra sjukhus måste upprätthållas. Sjukvårdspersonal har rätt att känna sig trygga på sina arbetsplatser. Straffen för dem som angriper blåljus- och sjukvårdspersonal måste skärpas och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan polis och sjukvård, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i pressmeddelandet. 

De aktörer som är inbjudna till rundabordssamtalet är Kommunal, Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting, Almega Säkerhetsföretagen, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Transportarbetareförbundet. Mötet kommer att hållas onsdagen den 27 september.