Av Sveriges 290 kommuner har 162 infört LOV, lagen om valfrihet. I februari blir Norrköping den 163:e när kommunens hemtjänst får konkurrens av andra företag. I förra veckan skulle de företag som är intresserade av att vara med anmält sig.

– Vi har fått in nio ansökningar och nu ska vår upphandlingsenhet undersöka om de uppfyller de krav vi har, säger Helena Wikström, sakkunnig på vård- och omsorgskontoret.

Förutom att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor kommer Norrköping också att ge en högre timersättning till företag som ger de anställda rätt till heltid på samma sätt som de kommunanställda har berättar Irma Görtz (S) vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Vi har kämpat länge för att erbjuda personalen sammanhållen heltid i kommunen så det var viktigt att inte förlora det när vi inför LOV, säger hon och berättar att kommunen också infört en högre ersättning för företag hemtjänst på landsbygden.

– Vi vill stimulera företag att starta där.

Det högsta beloppet för varje utförd timme får ett företag som ger sammanhållen heltid på landsbygden. De betalas 454 kronor i timmen. Ett landsbygdsföretag som inte ger heltid får 447 kronor i timmen – sju kronor mindre.

– Det är den kostnadsskillnad vi räknat ut att det är, säger Irma Görtz.

Jessica Almroth från Kommunals sektion i Norrköping har haft flera möten med kommunen inför förhandlingarna om övergången till LOV. Hon är frågande till om hur skillnaden räknats ut.

– Jag har försökt få ta del av uträkningen men inte lyckats än. Om det bara är sju kronors skillnad i timmen är risken att många företag inte ger sammanhållen heltid och att våra medlemmar får deltid eller delade turer, säger hon.

I slutet av oktober är det klart vilka av de nio företag som lämnat in ansökningar som är godkända. Innan dess vill inte Helena Wikström säga hur många av dem som erbjuder heltid.

– Men det har kommit in både företag som gör det och de som inte gör det, säger hon.

Jessica Almroth är kritisk till att LOV nu införs i kommunen.

– Vi känner en oro för arbetsvillkoren. Vi har hela tiden som ett mantra sagt att det borde det ställas krav på att företagen som vill driva LOV erbjuder samma anställningsförhållanden som kommunen gör. Sammanhållen heltid, det borde gå att göra. Det vi fick är den här ersättningen. Vi får se hur det går.

Fotnot: Bilden är licensereda under CC BY-SA 3.0 via Creative Commons.

Fakta

LOV – Lagen om valfrihet infördes i Sverige 2009.

162 kommuner har infört systemet som innebär att företag får konkurrera med kommunen.

Kommunerna kan välja vilka områden de inför det på – hemtjänst är vanligast.

Åtta kommuner avbrutit LOV – de vanligaste orsakerna är politiska beslut eller för få företag som vill driva verksamhet i kommunen.

Norrköping och Göteborg kommer att införa LOV 2018.