Avtalet gäller cirka 300 ambulanssjukvårdare, de flesta är anställda av Falck, Samariten och Ambulanssjukvården i Östergötland.

Kommunal krävde en undersköterskesatsning i fjol också, men den uteblev. I stället fick ambulanssjukvårdarna då löneökningar på i snitt 2,5 procent när märket (den nivå för löneökningar som sätts av industrin) låg på 2,2 procent.

– Vi hoppas på någon variant av undersköterskesatsning i år, säger Elisabeth Haug, ombudsman Kommunal.

Medellönen är cirka 26 300 kronor. Krav finns också på att ersättningarna och lägstalöner höjs med 2,8 procent.

Men det är inte bara pengar som är viktigt för ambulanssjukvårdarna.

– När våra medlemmar prioriterar så kommer jouren först, sedan lön, arbetstid och arbetsmiljö, säger Elisabeth Haug.

I fjol fick Kommunal inte gehör för att ändra bestämmelserna för jour.

– Ett av huvudyrkandena är att det inte ska vara jour om du är uppe och jobbar varje natt, då ska det vara planerat arbete. Du kan få köra ambulans i 26 timmar. Det är inte bra, säger Elisabeth Haug.

Detta gäller framför allt storstadsregionerna.

– Det blir ingen återhämtning och man sliter ut sig, säger Elisabeth Haug.

Kraven när det gäller arbetsmiljö handlar främst om bemanning, förläggning av arbetstider, möjlighet till återhämtning och även kompetensutveckling.

– Vi menar att många problem skulle lösa sig med bättre bemanning. Nu är det kort om folk och de flesta måste hoppa in extra någon gång under schemaperioden, säger Elisabeth Haug.

Enligt Kommunal har Vårdföretagarna ställt krav på avtal utan centralt fastställda löneökningar, ökad flexibilitet och möjlighet att förlänga semesterperioden.

– Vi kommer inte acceptera försämringar i avtalet, vi vill att man ska fastställa löner, semesterperioder med mera i kollektivavtal, inte mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men vi får titta på varje fråga och göra det så bra som möjligt för våra medlemmar, säger Elisabeth Haug.

Nuvarande avtal löper ut den 30 september.