– Vi tillsätter ozon för att ta bort läkemedelsrester i vattnet. Ozonet slår söner molekylerna i läkemedlet och omvandlar dem. Sedan kan vi använda dem som kolkälla till att rena avloppsvatten.

Blir det någon skillnad för dig i arbetet?

– Nej, det blir det inte. Det kräver ingen extra tillsyn så när allt fungerar som det ska.

Läkemedelsrester i vattnet har länge setts som ett stort problem. Bland annat har forskare sett att fiskar får dubbla kön eller blir sterila av det.

– Ja, det är roligt att få vara med från början och vara först i landet att jobba med den här tekniken för att få bort det. Det har ju tagits prover där man verkligen ser att resterna förs ut i Östersjön och att fisken far illa.

Ni har högtidlig invigning i dag.

– Ja, Miljöminister Karolina Skog är här. Det har varit mycket här i dag med talarstol och grejer. Nu är hon och sätter i gång verket. Jag gick därifrån. Jag har ju sett det förut.

Tror du att ni kommer att få efterföljare?

– Jag tror att det här är framtiden. Det kommer att finnas ett sådant här verk på varje större reningsverk.