Kommunal ökade i augusti månad med 910 medlemmar jämfört med i juli. Totalt är det 513 333 personer som är organiserade i förbundet. Det är en ökning med 2 846 medlemmar jämfört med vid årets början.