Det var förra året som nätverket ”En annan vård är möjlig” fick uppmärksamhet då de genomförde manifestationer på 26 orter runt om i Sverige. Målet var att väcka debatt kring resursbristen inom sjukvården.

Nu på söndag den 3 september planeras nya manifestationer på ett tiotal platser runt om i Sverige. I manifestationerna väntas olika yrkesgrupper inom vården delta, men också anhöriga och patienter. En av dem som kommer att delta i manifestationen i Stockholm är Ingrid Borin, som arbetar som skötare inom psykiatrin sedan 40 år tillbaka.

– Vi vill skapa debatt om resursbristen i sjukvården. Efter förra årets manifestationer väcktes debatten i media och i samhället. Politikerna behöver lyssna mer på oss på golvet. Vi vet hur situationen ser ut och vad som behöver göras för att förbättra den. Det blir allt mer slimmade organisationer inom vården, och det drabbar både patienterna och personalen. Det är något som berör oss alla, alla behöver vi vård ibland, och då vill vi ha en bra och värdig vård, säger Ingrid Borin.

Några av kraven som nätverket riktar till politikerna är att stängda vårdplatser ska öppnas, att vården ska bedrivas mer utifrån patientens och personalens behov än utifrån ekonomiska styrmodeller, och att arbetsmiljön och löneutvecklingen för personalen ska blir bättre.

– Jag tror att kraven på en bättre löneutveckling och arbetsmiljö är helt avgörande. Om vi inte får bättre villkor för vårdpersonalen så kommer inte unga att söka sig till vårdyrkena, och då kommer det inte gå att rekrytera all den personal som behövs efter de stora pensionsavgångarna. Och med personalbristen kommer också en sämre vård för patienterna, säger Ingrid Borin.

Det unika med manifestationerna som arrangeras av nätverket ”En annan vård är möjlig” är att alla vårdens olika yrkesgrupper samlas för att tillsammans kräva en bättre sjukvård.

– Det har inte handlat om att kräva bättre villkor för en viss yrkesgrupp, utan fokus har varit på det gemensamma. Vi är många olika yrkesgrupper runt en patient och vi behöver alla få en bättre arbetsmiljö för att kunna ge en så bra vård som möjligt, säger Ingrid Borin.

Manifestationerna är partipolitiskt obundna.