Omsorgsnämnden i Borlänge ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Nämnden har beslutat om en rad sparåtgärder för att vända ett stort underskott till ett överskott i budgeten.

När omsorgsnämnden möttes i onsdags beslöt den bland annat att måltidsuppehåll, där personalen äter på arbetstid tillsammans med de boende, ska ersättas med schemalagda raster på 30 minuter.

Då ska personalen kunna gå ifrån arbetsplatsen för att äta på annat håll. Och arbetspasset förlängs med en halv timme.

Men detta ska ske med befintlig personal.

– Det blir en besparing eftersom personalen får längre arbetspass. Vi har tidigare infört heltid till alla som vill och har tagit bort alla ofrivilliga delade turer. När vi ersätter måltidsuppehåll med schemalagda raster får vi bättre koll på personalsituationen, säger omsorgsnämndens ordförande Anita Nordström (S).

Men hon tycker inte att detta i första hand ska presenteras som en besparing i nämndens budget.

Anita Nordström (S)

– Jag tycker att detta främst är en arbetsmiljöfråga. Schemalagda raster måste vara bättre för personalen. Med måltidsuppehåll är de inte lediga, säger hon.

Nämnden vill vänta med beslutet om att personalen ska städa tillsammans med de boende på demensboenden, vilket redan förekommer på flera ställen i kommunen.

– Vi ska utreda var detta förekommer i dag samt hur personal och andra tycker att det fungerar, säger Anita Nordström.

Kommunals sektion är lite frågande till omsorgsnämndens sparåtgärder.

– Vi har inte fått chans att diskutera detta med nämnden. Måltidsuppehåll har vi ju nyligen förhandlat om ska införas på några ställen. Ska de tas bort nu? Jag förstår inte vad nämnden menar, säger sektionens ordförande Linda Kvarnström.

Hon är också undrande över förslaget om att personalen ska städa tillsammans med de boende.

– Det är svårt att ta ställning till innan vi vet var detta ska införas, vilken typ av städning som avses och hur omfattande det kan bli. Vi har inte fått någon sådan information här på sektionen, säger Linda Kvarnström.