I mitten av augusti blev det oroligt på akuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i samband med att en svårt skottskadad man kom in till akuten. Anhöriga och vänner till den skottskadade hann till akuten före polisen och flera medier rapporterade om att de orsakat tumult på akuten, och att personalen upplevt situationen som hotfull. I en artikel i Dagens Nyheter nyanseras bilden av vad som inträffat något, bland annat uppger en anonym undersköterska att han upplevde att människor var ledsna och upprörda, men inte direkt hotfulla. Samma vecka inträffade en ny skjutning, men då var polisen på plats i tid och spärrade av akutingången och kontrollerade vilka personer som kunde komma in på akuten.

Efter oroligheterna har Karolinska universitetssjukhuset i Solna beslutat att all personal ska bära överfallslarm på jobbet, skriver Dagens Nyheter. Det är en bra åtgärd, menar Catharina Häggbom, som är ordförande för Kommunal på sektion universitetssjukhuset där Karolinska Solna ingår.

– Jag kan inte se något negativt i det. Samtidigt tror jag inte att överfallslarm är den enda åtgärden som krävs. Men jag tycker att arbetsgivaren tar problemet på allvar och vi har haft en bra dialog om hur vi ska arbeta för att förbättra säkerheten, säger Catharina Häggbom.

Enligt den senaste medarbetarundersökningen uppger åtta procent av de 16  000 anställda på Karolinska att de upplevt hot och våld på jobbet. I fjol rapporterades 236 fall på sjukhusen totalt, och 20 av dem var på akuterna. Enligt Anna Jansson, funktionsområdeschef på akutmottagningen i Solna, har de anmälda fall hon tittat på inte rört hot från kriminella personer.

– Av de fall jag tittat på när det gäller akuten har inget rört kriminella personer. Det reella hotet mot min personals säkerhet har inte varit stora grupperingar av anhöriga utan patienter som är förvirrade och upplever verkligheten skevt, ­eller är påverkade av narkotika ­eller alkohol, säger Anna Jansson till Dagens Nyheter.

Catharina Häggbom instämmer i bilden att problemen med hot och våld inte är ett problem som kan reduceras till händelser då personer som är kriminella kommer in till akuten efter att ha blivit skottskadade.

– Som vårdpersonal, och speciellt på akuten, arbetar du med människor som är i kris. Personalen på barnakuten får ta emot mycket hotelser från föräldrar som befinner sig i chock. Hot och våld förekommer också ofta då patienterna är påverkade av droger eller av andra anledningar är förvirrade, säger Catharina Häggbom.

En av åtgärderna som Catharina Häggbom vill se är att det ska bli möjligt att polisanmäla hot och våld på jobbet utan att som vårdpersonal behöva vara med i anmälan med sitt namn.

– Det finns ett stort mörkertal när det gäller att anmäla hot och våld mot vårdpersonal, och jag tror att det till stor del beror på att många inte vågar stå i polisanmälan med sitt namn. Det borde i stället vara så att arbetsgivaren kan gå in och anmäla, och att vårdpersonalen som utsatts inte behöver ha med sitt namn i anmälan, säger Catharina Häggbom.