När Peter Hurst arbetade som arbetsmiljöinspektör i England på 80-talet blev han engagerad i lantarbetares arbetsmiljö, som många gånger var undermålig. Sedan dess har han arbetat i 90 olika länder för att förbättra lantarbetares villkor. Nu fokuserar han på frågan om den växande antibiotikaresistensen, och hur den påverkar lantarbetares arbetsmiljö. Under Världsvattenveckan talade Peter Hurst på ett seminarium arrangerat av Kommunal. 

Varför är arbetare inom lantbruket och matindustrin extra utsatta för multiresistenta bakterier?

– I många länder ger man antibiotika till friska djur i förebyggande syfte eller i tillväxtsyfte, vilket gör att djurbesättningar bär på antibiotikaresistenta bakterier. Lantarbetare är extra utsatta då de arbetar nära djuren och lätt smittas, men även annan personal i den globala matkedjan är utsatt. Som slakteriarbetare, och personal som arbetar i butiker och hanterar kött. Ungefär hälften av jordens befolkning arbetar inom matindustrin, så det är en stor grupp som är mer utsatt för antibiotikaresistens på grund av sitt arbete. Det gäller förstås också för sjukvårdspersonal.

Varför är multiresistenta bakterier en viktig fråga för facket?

– Det är en viktig arbetsmiljöfråga. Globalt sett är lantarbetare en av de mest utsatta yrkesgrupperna. De har många gånger undermåliga arbetsvillkor och lever ofta i fattigdom. När de dessutom utsätts för hotet från multiresistenta bakterier är det en fråga för facken. Men också i Norden är problemen stora. I Danmark sprids multiresistenta bakterier på grisfarmar där grisarna packas tätt. Migrantarbetare som arbetar i Danmark är extra utsatta, de tar med sig bakterierna till sina hemländer och blir sjuka där, och de har inte möjlighet att få rätt vård.

Vad behöver göras för att minska utsattheten för antibiotikaresistens hos arbetare?

– Trots att vi i dag känner till faran med multiresistenta bakterier så ökar tyvärr användningen av antibiotika runt om i världen. Fackförbunden måste ta en ledande roll i kampen mot de multiresistenta bakterierna och på så vis också ta kampen för en säker arbetsmiljö för lantarbetare. Det behövs utbildning och kunskap, både för arbetarna och för arbetsgivarna som måste se till att de inte utsätter sina anställda för hälsorisker. De multiresistenta bakterierna måste vara med i alla riskbedömningar på arbetsplatserna. De utgör en stor fara för alla som arbetar inom matindustrin. 

Fotnot: Bilden är licensierad underCC BY-NC 2.0 via Flickr.