IUL är det internationella fackförbundet för ett flertal yrkesgrupper och förbundet representerar över 100 miljoner arbetare runt om i världen. Nu möts deras fackliga representanter på en världskongress i Genève. Kommunals tredje vice ordförande Lisa Bengtsson är en av de drygt 500 fackliga företrädare som deltar i kongressen.

 Vilka är de viktigaste frågorna som du tar med dig till Genève?

 – Vi har skrivit motioner i två frågor till årets världskongress. Den ena frågan handlar om arbetsvillkoren för personer som menstruerar. På många håll runt om i världen finns det ett tabu runt mens, och det i kombination med dåliga sanitära förhållanden gör att många kvinnor tvingas stanna hemma från arbete och utbildning då de har mens. Det leder till att kvinnor förlorar mycket i arbetsinkomst. Därför vill vi att IUL börjar arbeta riktat med den här frågan.

Den andra motionen vi tar med oss handlar om att vi vill att IUL ska ta krafttag i kampen mot de multiresistenta bakterierna, eftersom resistenta bakterier är ett växande arbetsmiljöproblem för lantarbetare.

 Varför är mens en fråga som behöver lyftas i det internationella facket?

 – Jag vet själv hur det känns att jobba under sådana arbetsvillkor att man inte hinner gå på toaletten och byta mensskydd och vilken stress det kan skapa. Men det är förstås ingenting mot den situation som många kvinnor runt om i världen har, på arbetsplatser där det inte ens finns toaletter eller sanitetsmöjligheter och där många kvinnor tvingas stanna hemma när de har mens. Mens är fortfarande något som är tabu och som hindrar kvinnor i deras yrkesarbete. Det här måste vi som fack ändra på, både genom att arbeta för ökad medvetenhet men också genom att säkra goda sanitetsmöjligheter på arbetsplatserna.

 Vad hoppas du blir resultatet av världskongressen?

– Jag hoppas framför allt att vi kommer framåt i det nationsöverskridande fackliga arbetet. Företagen blir allt mer multinationella, och vi fackförbund måste hålla jämna steg och bli bättre på att stötta varandra i våra kamper runt om i världen. Allt fler arbetare rör sig också över nationsgränserna. Migrantarbetare är en utsatt grupp och vi behöver göra mer för att stärka deras rättigheter.

IUL organiserar arbetstagare inom lantbruk, livsmedelstillverkning, hotell och restaurang.