I samband med att skottskadade personer kommer in till sjukhusen uppstår ibland hotfulla situationer där vårdpersonalen får ta emot verbalt och fysiskt våld. Det är ett återkommande problem vid de stora akutsjukhusen i landets tre största städer, och på Skånes universitetssjukhus i Malmö vittnar vårdpersonal om hur de hotas till livet i samband med gängrelaterat våld.

Kommunal har tidigare riktat krav mot regeringen på att hot mot brandmän och annan blåljuspersonal ska klassas som hot mot tjänsteman. Men nu kräver Tobias Baudin att även vårdpersonal ska räknas som tjänstemän då de utsätts för hot. En lagändring som även Liberalerna kräver i en artikel på DN Debatt.

– Vi hoppas att regeringen kommer att prioritera den här frågan och komma fram med ett förslag på hur man ska hantera problemet. Att klassa hot mot vårdpersonal som hot mot tjänsteman skulle innebära en höjd straffsats och vara en viktig signal från regeringen. Det är helt oacceptabelt att vårdpersonal blir hotad till livet medan de arbetar för att rädda andras, säger Tobias Baudin. 

SVT Nyheters kartläggning visar att problemen med hot mot vårdpersonal i samband med vård av skottskadade patienter inte bara är ett problem i storstäderna. Efter att ha ställt frågan till 15 av landets största sjukhus visar det sig att flera sjukhus utanför storstäderna uppger att det blir allt vanligare att stämningen blir hotfull vid den här typen av händelser.  Det gäller bland annat sjukhusen i Norrköping, Borås, Västerås och Uppsala.

Gry Östling är undersköterska och skyddsombud på Akademiska sjukhuset i Uppsala, och hon vittnar om att de verbala hoten har blivit vanligare.

– Vår avdelning är ju låst, men ibland smiter anhöriga till den skottskadade in när någon går ut. Jag tycker att hoten mot oss som vårdpersonal blir vanligare och vanligare. Personalen som sitter i receptionen får ta emot mycket hot, säger Gry Östling.

Även Akademiska sjukhusets säkerhetschef Fredrik Tedenlind, bekräftar att problemen med hot och våld mot vårdpersonalen ökat.

– Den bild vi kan se är att hoten och våldet har blivit grövre de senaste åren och vi har vidtagit extra åtgärder, i förebyggande syfte, för trygghet och skydd för andra patienter och medarbetare, säger han till SVT Nyheter.