Bristerna på LSS-boendet Södervärnsgatan handlar bland annat om att bemanningen är för låg, att vikarier inte har tillräcklig kompetens och språkkunskaper, att det inte finns tillräckligt med personal för att ta med de boende på aktiviteter och att personalen inte känner till rutiner för avvikelserapportering. Borås kommun anser heller inte att Frösunda sköter den sociala dokumentationen som avtalat.

– Människor far illa. Det ska de inte behöva. De ska få den omsorg de behöver. Läkemedelshantering ska fungera och det ska finnas personal på plats, säger Yvonne Persson (S), ordförande i sociala omsorgsnämnden, till Borås tidning.

Redan i mars påpekade kommunen bristerna för Frösunda och krävde åtgärder, men efter upprepade påstötningar utan resultat kräver nu kommunen att Frösunda betalar vite på 330 000 kronor. Vitet kommer att öka med 82 000 kronor för varje månad som bristerna finns kvar.

Frösundas regionchef Eija Hägg säger till Borås tidning att de ställer sig frågande till vitet.

– Vi kommer självklart att göra allt för att klara ut detta med Borås kommun och vi har redan en pågående dialog. Vi tycker att det är positivt att kommunerna följer upp och använder sanktioner om det behövs. Men i det här fallet ställer vi oss frågande till varför man valt att utdela vite, säger Eija Hägg till Borås tidning.

KA har tidigare skrivit om problem inom Frösunda på många håll i landet, och det är inte första gången som problem inom Frösunda i just Borås uppmärksammas. Det var i februari 2016 som Frösunda tog över tio LSS-boenden i Borås och genast fick kritik för att de sänkte personalens tjänstgöringsgrader (så kallad ”hyvling”) och minskade bemanningen. Kommunen har även tidigare kritiserat Frösunda för att inte följa reglerna för avvikelserapportering.