KA har tidigare skrivit om de olika turerna på det särskilda boendet Ekbacken hus H i Sundbyberg, som drivs av vård- och omsorgsföretaget Frösunda sedan den 1 april i år. Redan några dagar efter att Frösunda tagit över hotade kommunen företaget med vite för brister, bland annat i bemanningen. Enligt kommunen och flera ur personalen som KA har pratat med har det sedan dess blivit bättre, medan annan personal säger att problemen har fortsatt under sommaren.

I fredags blev kommunens ordinarie avtalsuppföljning, som man valt att tidigarelägga, klar. Den har granskat ett antal avtalskrav och har genomförts under maj och juni. På 23 av 36 granskade punkter uppfyller Frösunda inte avtalskraven och måste åtgärda bristerna inom tio dagar, skriver Vi i Sundbyberg. Det handlar bland annat om att personalen vittnar om att de inte hinner gå ut eller promenera med de boende. Det genomförs inte dagliga aktiviteter på varje våningsplan och har inte funnits tid för att anordna aktiviteter utanför boendet. De som arbetar med kontaktmannaskap har fått svårt att hinna med det eftersom personalen sedan Frösunda tog över även ska städa boendet. Kommunens värdighetsgarantier efterlevs inte och det finns ingen uttalad plan för hur arbetet med de nationella riktlinjerna vid omvårdnad av personer med demens ska genomföras.

Dessutom känner personalen inte till vad efterforskningsförbud och meddelarfrihet innebär. Kommunen anser att personalen så fort som möjligt ska informeras om att de har rätt att kontakta media och att chefer inte försöker ta reda på vem som har gjort det.

Per-Otto Wärn, affärsområdeschef för äldreomsorg på Frösunda, säger till Vi i Sundbyberg att det är bra att kommunen gör tillsyn tidigt.

– Sedan tar det tid att realisera de förändringar som både vi och uppdragsgivaren förväntar sig. Men vi har en bra dialog med förvaltningen, säger Per-Otto Wärn till tidningen.

Frösunda har förlorat flera kontrakt i förtid senaste året. I juni hävde Sala kommun avtalet med Frösunda eftersom de ansåg att det var stora brister. Efter att Frösunda bestridit hävningen drog kommunen dock tillbaka den och de kom i stället överens om att kontraktet avslutas i förtid från den 1 september. I juli gjorde Sollentuna kommun klart att de inte ville ha kvar Frösunda. I december förra året sade Linköpings kommun upp ett avtal med Frösunda i förtid efter brister.