Kollektivavtalets värde är inte bättre än det antal medlemmar som finns på det område som avtalet gäller. Kollektivavtalet är ett avtal som förhandlas mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationer, som ger arbetstagarna rätt till övertidsersättning, ob-ersättning, reglerar arbetstider och lägstalöner samt de datum när lönen utbetalas. Kommunal ser till så att det inte sker lönedumpning på arbetsplatsen genom att ha koll så att ingen anställs under kollektivavtalets lägstanivå för lön.

Kollektivavtalet ger oss också en massa saker som vi kanske inte märker av i dag, men genom kollektivavtalet har arbetsgivaren tecknat både försäkringar och tjänstepension som faktiskt är värt några tusenlappar i månaden även om vi inte får ut dem i handen vid varje månads slut.

Att tillhöra rätt fackförbund handlar om att tillhöra ett förbund som kan agera utifrån kollektivavtalet, alltså det förbund som har ett kollektivavtal med din arbetsgivare. Endast det förbundet kan och får hjälpa till vid tvister, uppsägningar, på arbetsplatsen. Genom ditt medlemskap har du en ekonomisk trygghet vid strejk och andra konflikter.

”Vi behöver värva fler medlemmar och rätt medlemmar för att höja organisationsgraden”.

Att organisera sig är både en rättighet och en skyldighet, det handlar om att vi ska ha ett starkt kollektiv där vi kan visa musklerna och driva igenom förbättringar i arbetsvillkor och lön för medlemmarna. Vi behöver värva fler medlemmar och rätt medlemmar för att höja organisationsgraden och öka vår styrka till att teckna bättre avtal för framtiden.

Som medlem i Kommunal är vi arbetskamrater som värnar om varandra!

Som svar till de som hävdar att de förhandlar och klarar sig bättre själva vill jag alltså säga: Det gör ni inte.

 

Christine Marttila,

Undersköterska inom akutsjukvården och ordförande i sektion SU-Östra.