Världsvattenveckan, World Water Week, anordnas varje år i Stockholm. Det är en global konferens där politiker, organisationer, forskare och företag från hela världen samlas för att diskutera vattenfrågor.

Årets konferens kommer att fokusera på hur man minska utsläppen och föroreningarna i vattnet. Det är en viktig fråga för lantarbetare runt om i världen, menar Anja Westberg, som är Kommunals ombudsman med ansvar för lantarbetarfrågor och som bland annat sitter med i den svenska kommittén för FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske.

– Utsläppen av antibiotika i vattnet och antibiotikaresistensen slår väldigt hårt mot lantarbetare. I många länder runt om i världen ges antibiotika till friska djur för att öka tillväxten eller för att förebygga sjukdomar. Det gör att många lantarbetare runt om i världen är resistenta mot antibiotika, och många dör i sjukdomar såsom lunginflammation.

På konferensen kommer forskaren Peter Hurst att tala på ett seminarium anordnat av Kommunal. Seminariet kommer att fokusera på hur den ökande antibiotikaresistensen slår mot lantarbetare.

– Det känns bra att lantarbetarnas situation lyfts på konferensen. Eftersom lantarbetarna arbetar närmast djuren som bär på resistenta bakterier så är de mest utsatta, säger Anja Westberg.

Världsvattenveckan pågår mellan den 27 augusti och den 1 september och arrangeras av SIWI, Stockholm International Water Institute.