– Nu förväntar vi oss ett bud enligt märket, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Löneökningarna enligt märket ska vara 6,5 procent på tre år, samtidigt som assistansersättningen i år räknats upp med endast 1,05 procent. Men från och med nästa år blir alltså uppräkningen något högre,1,5 procent, om riksdagen antar regeringens kommande budgetförslag

Vårdföretagarna har med hänvisning till den låga uppräkningen av assistansersättningen föreslagit ett sexmånadersavtal för privatanställda personliga assistenter.

Åker det förslaget ner i papperskorgen nu?

– Vi har hela tiden krävt att de personliga assistenterna får löneökningar enligt märket och har ansett att det finns pengar i branschen för det. Men nu finns det ju ännu mer pengar, så vi förväntar oss nu ett bud, enligt märket, säger Margaretha Johansson.

Några nya träffar mellan Kommunal och Vårdföretagarna är just nu inte inplanerade men man har haft telefonkontakt efter det nya beskedet om assistansersättningen.

Höjningen av assistansersättningen innebär att schablonersättningen höjs med fyra kronor och 40 öre per timme i stället för årets höjning med tre kronor, något som beräknas kosta drygt 100 miljoner nästa år.

– Med den här reformen ger vi förutsättningar för en förbättrad kvalitet både för dem som behöver personlig assistans och för dem som arbetar som personliga assistenter, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson i ett pressmeddelande.

Den borgerliga regeringen sänkte 2013 den årliga uppräkningen av assistansersättningen från tre procent till 1,8 procent. Nuvarande regeringen har hittills fortsatt sänkningarna. År 2014 sänktes den årliga uppräkningen av assistansersättningen från 1,8 till 1,4 procent. I år blev uppräkningen 1,05 procent.

Förslaget ska finnas med i budgetpropositionen som lämnas till riksdagen den 20 september.

Även om assistansersättningen nu höjs så når den inte upp till löneutvecklingen där märket ligger på 6,5 procent. 

Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund ser positivt på höjningen, men anser att den inte är tillräcklig. 

– Vi välkomnar den aviserade höjningen men den är för låg. Även personliga assistenter måste ha rätt till löneökningar i nivå med övrig arbetsmarknad, säger hon i ett pressmeddelande. 

– Arbetsmarknadens parter har tidigare i år kommit överens om det så kallade märket med löneökningar på 6,5 procent för motsvarande period. Det innebär att våra medlemsföretag även fortsättningsvis kommer ha svårt att öka lönerna i nivå med övrig arbetsmarknad, vilket man önskar kunna göra, säger Inga-Kari Fryklund.