Vården och omsorgens ryggrad är dess personal. De som tar hand om äldre och sjuka har rätt till en arbetsmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för uppgiften.

Arbetsbelastningen inom många vård- och omsorgsyrken är idag hög – på vissa platser helt ohållbar. Kollegorna är för få och stressen tärande. Allt fler vittnar om hur de sliter ut sig och tvingas sluta.

Politiken kan inte passivt titta på. Om vi eftersträvar en välfärd av högsta möjliga kvalitet måste det också speglas i villkoren för de som gör jobbet.

I Stockholm har den S-ledda majoriteten tagit viktiga steg för att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom hemtjänsten. Vi har tagit beslut om att skärpa kraven så att alla hemtjänstutförare ska erbjuda sin personal tjänstepension samt lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtal. Anställda ska också få tillgång till arbetskläder och en lokal att byta om och äta lunch i.

De borgerliga partierna gör istället allt i sin makt för att stoppa förbättringar av välfärdspersonalens villkor. I det alliansstyrda Stockholms läns landsting rapporterar samtliga sjukhus att de är underbemannade på grund av personalflykt. Stockholmarna upplever längre väntetider på akuten, brist på tusentals förlossningsplatser och längre operationstider på grund av att vårdpersonal slutar jobba i den utsatta vården.

Nu får det vara nog. Utmaningarna inom vården och omsorgen går att lösa, men då måste personalen prioriteras.

• Vi inför ramtid istället för detaljstyrning inom Stockholms hemtjänst
Utöver förbättringarna av hemtjänstpersonalens villkor går den S-ledda majoriteten i Stockholm vidare med att utveckla arbetssättet ramtid. Det innebär att den äldre och personalen tillsammans får större inflytande över hemtjänsttimmarnas utformning istället för den tidigare minutstyrningen.

• Vi vill införa ny lönesättning inom sjukvården i Stockholms län
Vi kräver en lönesättning där erfarenhet och utbildning ska ge bättre utdelning i lönekuvertet inom hela Stockholms sjukvård. I dag har en sjuksköterska som stannar på samma arbetsplats svårt att lyfta lönen trots många år i yrket och efter fortbildning.

• Vi vill införa ersättning under specialistutbildning för vårdpersonal
Dagens sjukvård blir allt mer avancerad och kräver specialistutbildad personal. Att specialisera sig avskräcker många inom vården eftersom studielån inte täcker den egna försörjningen. Vi vill i likhet med Vårdförbundet införa en akademisk specialisttjänstgöring (AST) som ger sjuksköterskor full lön under studieperioden med praktik i verksamheten.

Det är skillnad på vilka som styr. Sjukvården i Stockholms län har styrts av landstingsmoderaterna i snart tre mandatperioder och där har ideologiskt drivna privatiseringar fått gå före personalen. I Stockholm stad har den S-ledda majoriteten tagit viktiga steg för att förbättra arbetsvillkoren för de som tar hand om våra äldre.

Att stärka personalens villkor är att stärka välfärden.

Karin Wanngård (S),

Stockholms finansborgarråd 

Erika Ullberg (S),  

oppositionsfinanslandstingsråd i Stockholm