Löntagarnas rätt till skattereduktion för fackföreningsavgiften togs bort av Alliansen 2006. Men fortfarande får arbetsgivarna göra avdrag för sin avgift till arbetsgivareorganisationer.

I ett debattinlägg i Aftonbladet skriver Tobias Baudin och Martin Linder att det är hög tid att återinföra skattereduktion för fackföreningsavgifter.

Deras argument för detta är att den svenska modellen på arbetsmarknaden förutsätter att många är med i facket, att det bör vara lika villkor för medlemmar i fack- och arbetsgivareorganisationer samt att Sverige befinner sig i ett mycket bra ekonomiskt läge och därför har råd med denna reform.