De så kallade traineejobben kombinerar en anställning med en yrkesutbildning. För Rahim Hoseini innebär det att han får en anställning på halvtid på Slussens korttidsboende i Degerfors, samtidigt som han studerar på halvtid till undersköterska på Komvux. Under sin anställning som trainee kommer han att få lön enligt kollektivavtalet och stöd av sin handledare, undersköterskan Karina Frantzén.

– Jag tycker det känns roligt att kunna hjälpa en ung person att komma in i arbetet. Samtidigt får jag lära mig mycket nytt av Rahim som varit med om så mycket trots att han är så ung. Han blir en väldigt stor tillgång för oss på boendet, säger Karina Frantzén.

Rahim Hoseini har tidigare arbetat som vårdbiträde på Slussens korttidsboende, men ser nu fram emot att få en yrkesutbildning i ryggen. För fem år sedan kom han till Sverige efter en lång och farlig resa.

– Men nu känner jag att jag är på rätt väg i livet. Jag har alltid velat arbeta med människor och jag mår bra när jag får hjälpa andra. Kanske kommer jag att läsa vidare till sjuksköterska i framtiden, säger Rahim Hoseini.

Traineejobben finns idag inom välfärdssektorn och vissa bristyrken. Satsningen ska få in fler unga, långtidsarbetslösa och nyanlända på arbetsmarknaden. Men regeringens mål att skapa 32 000 traineejobb har inte uppfyllts. I juni var knappt 500 personer inskrivna i traineejobb i Sverige.