Attendo ser samordningsfördelar då antalet kunder på en ort anses vara en nyckelfaktor för en väl fungerande verksamhet. Företaget uppger att de driver hemtjänst på 10 – 20 orter runt om i landet.

Humana tog 2013 över hemtjänstverksamheten från dåvarande Carema som renodlade sin verksamhet efter den så kallade Caremaskandalen på Koppargården i Stockholm. Skälet till att verksamheten då såldes var framför allt låga ersättningar i LOV, lagen om valfrihetssystem.