Läget försvåras av regeringens beslut att räkna upp den statliga assistansersättningen med drygt en procent. Samtidigt förväntas lönerna följa ökningstakten på den övriga arbetsmarknaden. Det innebär höjningar på 6,5 procent på tre år, enligt det så kallade märket.

Därför blir löneökningarna en av de stora stötestenarna i förhandlingarna.

– Vi kräver märket och villkorsförbättringar, säger Margaretha Johansson, ombudsman, Kommunal.

Facket kräver längre uppsägningstid och andra regler för så kallade ”all inclusive-avtal”, alltså individuella avtal där till exempel ob och övertid ingår i lönen. Krav ställs också på förbättringar kring jourtiden.

I fjol kom parterna inte överens, Kommunal varslade om konflikt innan medlare presenterade ett bud som kunde accepteras.

Kommunals Margaretha Johansson hoppas dock att ett avtal ska träffas utan medlare:

– Vi ska förhandla ända in i kaklet.

Målsättningen är att bli klara så snart som möjligt.

Inga-Kari Fryklund är förbundsdirektör på Vårdföretagarna:

– Läget är inte ljusare än tidigare.

Hon hänvisar till att den statliga assistansersättningen inte höjs i samma takt som lönerna på arbetsmarknaden. Och att det slår mot företagen, framför allt lämnar medelstora företag sektorn.

Inga-Kari Fryklund vågar inte säga när ett avtal kan bli klart.

– Vi har förhoppningar om att vi ska få någon signal från regeringen om att man förstår att det här är allvarligt. Än har vi inte fått den signalen. Det är nog ingen som kan se vad som kommer hända fram över.

Om det blir medling kan Inga-Kari Fryklund inte svara på, men konstaterar att parterna inte lyckats komma överens hittills.

– Jag håller tummarna för att vi ska hitta lösning, men det måste vara en långsiktig lösning för sektorn. Det har man rätt till både som anställd och när man bedriver verksamhet, säger hon.

Nuvarande avtal, som berör omkring 40 000 personliga assistenter, förlängs nu tills vidare.