Evidensia var i blåsväder redan 2013. KA rapporterade om diskriminering av gravida, scheman med 14-timmarspass och andra brister i arbetsmiljön.

I våras sade Evidensia upp avtalet med Haninge kommun, som tillämpar lagen om valfrihetssystem (LOV), kort tid efter att kommunen framfört en rad krav på åtgärder.

– Vi hade en åtgärdsuppföljning i mars. Om det var orsaken till att de sade upp avtalet vet jag inte, säger Maria Bertilsson, chef vid beställaravdelningen på äldreförvaltningen i Haninge.

Kommunen pekade bland annat på brister i dokumentation och förvaring av dokument och kundernas nycklar, men även arbetsmiljömässiga aspekter som att det saknades planer för personalens kompetensutveckling.

– Det var också en väldigt låg andel av de anställda som hade undersköterskeutbildning, säger Maria Bertilsson.

Efter KA:s avslöjande 2013 skärpte Haninge kommun kraven på de hemtjänstföretag som har avtal, enligt LOV.

– Det står i avtalen att man ska följa arbetsmiljölagen och att man ska jobba utifrån kollektivavtalsliknande villkor, säger Maria Bertilsson.

Vi har sökt Evidensias verksamhetsledare och grundare Mariette Dahlberg, utan framgång.

Det finns också uppgifter om att det saknas inbetalningar till pensioner och försäkringar för medlemmarna, stämmer det?

– Det vet jag inte. Vi får se vad som framkommer när vi sätter oss med Vårdföretagarna, säger Lars-Sture Johansson på Kommunal.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.