Kommunal har tidigare kritiserat de privata vårdjättarna Frösunda och Attendo för att ha hyvlat tjänster.

Men en dom i Arbetsdomstolen slog fast att det var tillåtet att minska arbetstiden.

Efter det har regeringen lovat se över hur hyvlingen kan stoppas

Trots det har nu ett kommunalt bolag valt att sänka arbetstiden.

Sanna Tefke berättar att nya scheman gäller från mitten av augusti. För två veckor sedan fick ungefär 90 av 120 anställda ta ställning till sänkta sysselsättningsgrader. Majoriteten jobbade redan deltid. Hur mycket de gått ner i tid varierar. Enligt Kommunal sänks sysselsättningsgraden med i snitt 14 procent, men för en del sänks sysselsättningsgraden med 31 procent. Totalt försvinner 13,5 årsarbetare från tidigare 107,5.

– Det är bedrövligt, särskilt när heltid ska vara norm enligt avtalet med SKL, säger Sanna Tefke.

Kommunal har försökt stoppa hyvlingen, men förhandlingen slutade i oenighet.

Enligt Sanna Tefke har Sollentuna hänvisat till möjligheterna att jobba extra i en vikariepool.

– Extrajobb är inte samma sak, det ger inte en garanterad inkomst. Man kan inte planera sin vardag om man ska vara tillgänglig hela tiden, säger Sanna Tefke.

Hon poängterar att sänkta sysselsättningsgrader slår mot de anställda på flera sätt.

– Lönerna är relativt låga, tvingas du gå ner 30 procent blir du av med en tredjedel av din inkomst, då är marginalerna inte så stora, säger hon.

Kommunal befarar också att arbetsmiljön blir sämre. Enligt arbetsgivaren kortas överlappningstiderna till 15 minuter, alltså den tid som personalen har för att rapportera och ta emot rapporter när dagpersonal byts mot kvälls och nattpersonal och tvärt om.

På schemat har vaken natt bytt ut mot sovande jour.

– Det blir många timmar på jobbet, det kan påverka hur man mår, säger Sanna Tefke.

Nu bevakar Kommunal hur arbetet förläggs.

Arbetsgivaren har också flaggat för att raster ska bytas ut mot måltidsuppehåll, men om detta pågår fortfarande förhandlingar.

AB Solom hävdar att förändringen är nödvändig utifrån ekonomin. Men Kommunal ifrågasätter det. 

– Det saknas inte pengar, LSS har en utsatt målgrupp. Det är bedrövligt att AB Solom ska bära underskottet. Det finns ingen anledning att spara, säger Sanna Tefke.

Kommunalarbetaren har utan framgång sökt ansvariga chefer på AB Solom.