KA har tidigare skrivit om den kaosartade situationen när Frösunda tog över boendet Ekbacken hus H i Sundbyberg 1 april. Bara fyra dagar efter övertagandet gjorde kommunen en inspektion som visade på för låg bemanning. Det saknades bland annat tillräckligt med personal under kväll och natt, vilket ledde till att vissa fick arbeta 20 timmar i sträck. Sundbyberg krävde Frösunda på vite om bristerna inte åtgärdades, och enligt kommunen har det inte dykt upp något uppseendeväckande sedan dess.  

 

LÄS MER: Anställda tillbakavisar kritik mot Frösunda

 

Men en anställd som KA pratat med säger att situationen har fortsatt. Enligt den anställde, som vill vara anonym, har det varit brist på personal och inträffat flera allvarliga incidenter. Dessutom finns uppgifter om att avvikelserapporter har ignorerats. På grund av rädsla vill inte personalen att vi skriver om avvikelserna i detalj.

– Bemanningen på Frösunda är usel, fortfarande, trots att de tog över 1 april. Folk får jobba över och blir någon sjuk är det katastrof, säger den anställde.

 

LÄS MER: Kaos i Frösunda när cheferna flyr

 

Enligt Frösundas kvalitetsdirektör Christine Rosencrantz stämmer det inte att de har haft för låg bemanning under sommaren.

– Det har varit en normal äldreomsorgssommar. Om någon har blivit sjuk har våra medarbetare täckt upp på ett fantastiskt sätt. Det är möjligt att det har varit för lite medarbetare någon enstaka timme, säger Christine Rosencrantz.

Sundbybergs kommun har gjort flera oanmälda besök på Ekbacken i sommar och inte noterat för låg bemanning vid dessa tillfällen.

Christine Rosencrantz säger också att Frösunda har väl upparbetade rutiner för avvikelserapportering och att hon inte känner till att det ska ha inträffat händelser som inte har rapporterats.

– Avvikelser som inträffar och inte rapporteras som avvikelser är naturligtvis allvarligt och därför jobbar vi på att öka antalet skrivna avvikelser, säger Christine Rosencrantz.

Sundbybergs kommun har tidigarelagt sin ordinarie uppföljning av Frösunda – den är nästan klar. Dessutom kommer de att undersöka de tips som kommit in om brister.

– När vi får in ett klagomål utreder vi alltid, det är den normala gången. Vi tar kontakt med utföraren och helst även den som har lämnat klagomålet. Är det ett klagomål som rör medicinering så reagerar alltid vår MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och gör en utredning, säger Birgitta Fahlgren-Sylvén, chef för äldreförvaltningen i Sundbyberg.

 

LÄS MER: Brister på skola som drivs av Frösunda

 

Det finns kritik också från anhöriga. Henrik Erksells mamma flyttade till Ekbacken 2016. Det drevs då av Humana och hon och familjen var nöjda. När Frösunda tog över försämrades situationen snabbt. Rutiner ändrades, personal försvann och ersattes av ny och larmet fungerade inte. De aktiviteter som Frösunda har utlovat har de inte sett mycket av.

– Det som Frösunda presenterar på sin hemsida och i sina prospekt är ljusår från hur det är på riktigt, säger Henrik Erksell.

Henrik Erksell och hans syskon har tillsammans med sin mamma kommit överens om att försöka hitta ett annat boende.

– Hon känner absolut ingen trygghet, hon vill därifrån. Nu när sommaren är över så kommer vi börja se oss om efter att annat boende. Vi kommer aldrig lyckas återupprätta något förtroende för Frösunda, det är omöjligt. Så illa tycker jag om det företaget, säger Henrik Erksell.

Han har haft mycket kontakt med personalen och är upprörd över hur de behandlas av Frösunda, och säger att det är slående hur rädda alla är. Det säger också den ur personalen som fortfarande jobbar kvar som KA har pratat med.

– Man är rädd för att det ska bli konsekvenser om man säger något. Det är så jag upplever atmosfären i hela huset. Folk är rädda och mår inte bra, Frösunda är inte trevliga alls.

Frösundas kvalitetsdirektör Christine Rosencrantz känner inte igen den beskrivningen och säger att företaget välkomnar medarbetare som har synpunkter och skriver avvikelser. Angående kritiken från anhöriga säger hon att det är tråkigt, men att det också finns anhöriga som är väldigt nöjda med Ekbacken. Hon säger också att Frösunda arbetar aktivt med att försöka få en bra dialog med de närstående.