I slutet på maj infördes ett nytt handläggningssystem på Försäkringskassan. Det var tänkt att öka kontrollen av utbetalningar och minska på fusket, men när det sjösattes fungerade det inte som tänkt, skriver Dagens Nyheter. Konsekvensen har blivit att utbetalningar har gått iväg utan att godkännas. En handläggare på Försäkringskassan berättar för DN att även redovisningar med uppenbara fel har godkänts.

– Jag har själv sett räkningar där det stått att man utfört arbete för 1000 timmar, men där det bara funnits tidrapporter från assistenter för 300 timmar. Då måste man normalt komplettera och få in fler uppgifter. Men nu måste handläggare bortse från det och betala ut 1000 timmar ändå, säger en handläggare till DN.

Anledningen till att utbetalningar gjorts utan kontroller är att annars skulle många bolag blivit utan ersättning och därmed inte kunnat betala ut löner, enligt Försäkringskassan. Kontroller kommer i stället att göras i efterhand.

Fusket med assistansersättning har varit en het potatis i flera år. Sedan några år tillbaka arbetar Försäkringskassan riktat med att komma åt fusket, och stoppar utbetalningar vid misstanke om fusk. Enligt Svenska Dagbladet har 3,9 miljarder kronor betalats ut till 15 oseriösa assistansbolag. I de flesta av fallen har bolagen fått utbetalningar i tio år innan utbetalningar har stoppats. Det rör sig om bolag där företrädarna har stora skulder till Kronofogden, är dömda för bokföringsbrott, skattebrott och mutbrott, och bolag som misstänks ha finansierat terrorverksamhet.

Försäkringskassans nationella samordnare mot fusk, Linus Nordenskär, säger till SvD att detta inte innebär att 3,9 miljarder kronor gått rakt ner i fickorna på fuskare, utan att större delen av pengarna har gått till assistansverksamhet.

– Det är jätteallvarligt. Men vi har avsatt de resurser som vi anser att vi kan för att komma åt brottsligheten. Jag är helt säker på att majoriteten av de här pengarna har man utfört assistans för. Vi misstänker att det handlar om en mindre del, säger Linus Nordenskär till SvD.