– Det där med kundens fokus är sådant skitsnack. Det är inte bara personalen som behandlas illa i Frösunda. Deras sätt att driva skola drabbar både elever och deras föräldrar, det vill säga de som kallas kunder.

Så säger en förälder till ett barn på särskolan Ikasus i Vallentuna utanför Stockholm, som drivs av Frösunda.

Både Aftonbladet och Mitt i-tidningarna har skrivit om problemen på Ikasus. Efter att KA publicerat artiklarna om Frösunda i början på juni har vi pratat med flera föräldrar till barn på Ikasus-skolan som berättat om sina erfarenheter.

För ett år sedan, strax före midsommar, kom beskedet att Ikasus rektor fått sparken från skolan. Det fanns då ingen ersättare.

– När höstterminen började var det kaos. Eftersom flera i personalen slutat som protest mot att rektorn sparkades fanns det inte personal till barnen som behöver en på en (alltså en personal på ett barn) och det fanns ingen som hade förberett till hösten, berättar en av föräldrarna.

 

LÄS MER: KA:s granskning av Frösunda

 

I flera månader avlöste de tillfälliga rektorerna varandra, först i februari fanns en ordinarie rektor på plats. Många ur personalen sade upp sig, enligt föräldrarna så många som runt 20 stycken. Föräldrarna berättar att det finns barn som haft runt tio olika elevassistenter på en månad, trots att det är barn med ofta grav autism som behöver kontinuitet. Flera har heller inte haft en klasslärare på flera månader.

– Nu är det i princip bara förvaring, från att mitt barn har haft kvalificerad undervisning, berättar en av föräldrarna.

Skolinspektionen har de senaste två åren gjort upprepade inspektioner av Ikasus och hittat brister. I maj i år kom Skolinspektionen med ett krav på Frösunda att åtgärda en rad allvarliga brister före 15 oktober, annars hotar vite på en miljon kronor. Skolinspektionen anser att det finns allvarliga brister i Frösundas systematiska kvalitetsarbete. Det handlar bland annat om att man inte följer upp och dokumenterar resultaten inom utbildningen. Dessutom får Frösunda kritik för att man inte meddelat frånvarande elevers hemkommuner att de har varit frånvarande. Det är dels ett brott mot skollagen, och har dessutom inneburit att Frösunda fått skolpeng för elever som knappt gått i skolan. 

Den före detta rektorn, som avskedades för ett år sedan, har dessutom stämt Frösunda för att ha sagt upp henne utan grund. I stämningen framgår att Frösunda plötsligt tyckte att hon gjorde för stora inköp, trots att hon alltid haft rätt att göra inköp som låg inom ramen för budget. Rektorn menar att hon rättade sig efter de nya riktlinjerna men att hon ändå fick sparken några månader senare. Dessutom menar Frösunda att den förra rektorn har kränkt personal, anställt anhöriga och använt skolans pengar för privata ändamål. De har dock inte gjort någon polisanmälan. Tvisten om uppsägningen är inte avgjord. 

 

LÄS MER: Kaos när Frösunda tog över i Sala

 

Frösunda köpte Ikasus-skolan 2011. Som Aftonbladet skriver ökade vinsten åren efter det dramatiskt. Sedan 2015 går det inte längre att se vinsten för Ikasus separat.

– Som förälder till ett barn med väldigt stora funktionsnedsättningar som aldrig kommer klara sig själv, så känns det väldigt bittert att vinsten ligger allra högst. Det där kundperspektivet och den larviga förändringsresan som de pratar om, det är bara floskler, säger en av föräldrarna.

Frösundas kvalitetschef Christine Rosencrantz har sagt till Mitti Vallentuna att rekryteringen av en ny rektor till Ikasus tog för lång tid och medgav att det varit stökigt under perioden utan rektor. Angående Skolinspektionens hot om vite säger hon att Skolinspektionen har höjt kraven på särskilor.

– Det tycker vi är bra. Nu ligger allt fokus på att rätta till bristerna, säger Christine Rosencrantz till Mitt i Vallentuna.

Hon säger till Mitt i att många av bristerna beror på den förra rektorn som fick sparken för ett år sedan. Den före detta rektorn har som beskrivits ovan dock tillbakavisat alla anklagelser och stämt Frösunda för felaktig uppsägning. Den tvisten är inte avgjord.

Den höga personalomsättningen förklarar Christine Rosencrantz med den beror på att de inte förlängt kontrakt med anställda som inte haft tillräcklig kompetens.