Avdelning 4 i Hamnarbetareförbundet har i mer än ett år varit i konflikt med APM Terminals i Göteborgs hamn.

Det är Transport som tecknar det centrala avtalet med Sveriges Hamnar som är en arbetsgivareorganisation inom Transportföretagen.

Hamnarbetareförbundet har erbjudits att teckna hängavtal på det avtal som arbetsgivaren har med Transport. Men Hamnarbetareförbundet säger nej till detta erbjudande.

På grund av konflikten har hamnen tvingats gå ned i kapacitet. Fartyg kan inte lastas eller lossas. Svenska företag drabbas av att de inte kan exportera eller importera varor.

Regeringen har nu tillsatt en utredning för att se om lagen ska ändras så att det inte blir tillåtet att ta till konflikt mot en arbetsgivare som har kollektivavtal med ett annat fackförbund.

Inom LO finns finns oro för att utredningen blir en förevändning för att i riksdagen besluta om begränsning av strejkrätten.

Kommunal ser en fara med att en sådan lagändring inte bara stoppar strejker i Göteborgs hamn utan även begränsar rätten att ta till strejk eller sympatistrejker för undersköterskor eller personliga assistenter.

Även Handels ordförande Susanna Gideonsson ser med oro på utredningen.

– Jag kan förstå att regeringen känner pressen att tillsätta utredningen. Men om den leder till ändrade konfliktregler till arbetsgivarnas fördel undergrävs den svenska modellen. Då finns risk för vilda västern med risk för fler konflikter, därför att löntagare inte längre tror på den svenska modellen.

Konflikten i Göteborgs hamn diskuterades vid ett seminarium under Almedalsveckan. Med vid seminariet var Peter Winsten, ansvarig i Transport för stuveriavtalet.

Transport är inte beredd att släppa avtalsrätten till Hamnarbetareförbundet.

Men Peter Winsten är trots det inte positiv till regeringens utredning.

– Jag tycker att detta är en mycket dålig idé. Konfliktreglerna behöver inte ändras. Risken är att vi nu kan få regler om en proportionalitetsprincip, där det rimliga i en konflikt ska prövas. Den svenska modellen fungerar bra, det som sker i Göteborgs hamn är ett litet undantag.


    Marie Nilsson,
    ordförande för
    IF Metall.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson är dock positiv till att utreda ändrade konfliktregler.

– Jag tror att det är nödvändigt. Många av våra medlemmar är oroliga över att förlora jobbet till följd av konflikten i Göteborgs hamn.

Inom LO finns oro för att en lagändring skulle göra det möjligt för arbetsgivare att teckna avtal med ”gula” fackföreningar, fack som arbetsgivarna bildar på sitt företag. Då skulle Kommunal och andra fack inte tillåtas att där ta till konflikt för sina avtal.

– Även om det inte blir så kan det finnas risk för att fack tecknar sämre avtal för att få avtalsrätten. Då blir det en avtalskonkurrens nedåt, säger Peter Winsten.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson avfärdar detta.

– Tror någon på allvar att jag skulle ändra lagen för att gynna ”gula” fackföreningar. Det kommer aldrig att hända.

Hon hänvisar till en dom i Arbetsdomstolen i februari som slog fast att det inte är tillåtet för arbetsgivare att teckna avtal med ett fack när arbetsgivaren redan har ett avtal med ett annat fack.

Tvisten gällde ett företag som tecknade ett arbetstidsavtal med Hamnarbetareförbundet i hamnar i norra Sverige. Detta trots att företaget omfattas av det centrala avtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport.

Domstolen slog fast att arbetsgivaren inte får ersätta avtalet med Transport med ett annat avtal. Ändå tillåts Hamnarbetareförbundet i ett sådant läge strejka för att få avtal.

– Så kan vi inte ha det, Vi måste se om lagen behöver ändras. Kanske vi kan införa den norska modellen med en nämnd som avgör om ett fackförbund bör ha rätt att ta strid för rätten att teckna kollektivavtal, säger Ylva Johansson.

Hon tillägger att en modell också kan vara att det fackförbund som har flest medlemmar på arbetsplatsen bör få avtalsrätten.

I Göteborgs hamn organiserar Hamnarbetareförbundet 85 procent av hamnarbetarna.