Kommunals skyddsombud har begärt flera åtgärder av kommunen för att arbetsbelastningen ska minska för hemtjänstpersonalen, berättar SVT Örebro. Bland annat har man krävt mer personal, fler korttidsvikarier och mer stressförebyggande arbete. De förslag till åtgärder som kommunen lämnade gjorde inte skyddsombudet nöjd. Därför gjordes en anmälan till Arbetsmiljöverket. Myndigheten gjorde en inspektion av verksamheten i mars.

Arbetsmiljöverket konstaterade personalbrist och hög arbetsbelastning. Kumla kommun riskerar därför 100 000 kronor i vite om inte flera åtgärder vidtagits före den 30 november.