Två tredjedelar av bedömningarna efter 90 dagar brister i kvaliteten. Av bedömningarna som görs efter 180 dagar brister en tredjedel.

– Försäkringskassan behöver arbeta mer med att utreda ärenden utifrån vad varje specifikt ärende kräver samt samordna sjukskrivningsprocessen på ett tydligare sätt, säger Markus Larsson, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Bedömningarna vid 90 dagar är dåligt underbyggda, konstaterar ISF. Ofta saknas uppgifter om det går att få annat tillfälligt arbete hos arbetsgivaren. Det anser ISF borde vara utrett redan före 90 dagar.

Kritik riktas också mot bedömningen vid 180 dagar. Framför allt vill ISF se en förbättring av uppgifterna om vilken arbetsförmåga den försäkrade har i ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Men det finns mer kritik. ISF anser att den grundläggande utredningen behöver förbättras, det handlar både om att värdera den information som redan finns i ärendet och att hämta kompletterande uppgifter. Samtidigt poängteras vikten av att Försäkringskassan fokuserar på de omständigheter som behöver utredas.

Försäkringskassan tar inte sitt ansvar i sjukskrivningsprocessen, anser ISF, som ifrågasätter rättssäkerheten.