Lönerna ska höjas den 1 juli, i år med i snitt 545 kronor, nästa år med 506 kronor och året därpå med 594 kronor. Ersättningar och tillägg höjs med 2,2 procent i år, nästa år med 2,0 procent och året därpå med 2,3 procent.

Det här är ett tariffavtal med olika lönegrupper beroende på bland annat ålder och kvalifikationer. Lägstalöner finns från 16 år. Avtalet har olika lönebilagor för anställda på maskinstationer, i fjäderfäproduktion och för avbytare.

Ett krav som Kommunal fått igenom är en starkare skrivning i avtalet om att arbetsgivaren ska ansvara för tvätt av arbetskläder.

– Det handlar om smitta som kan tas med, men också om ordentligt nedsmutsade kläder som man har fått tvätta i familjens tvättmaskin, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman Kommunal.

När förhandlingarna startade krävde Kommunal också att kompetensutveckling ska bli en naturlig del av det vardagliga arbetet. Men frågan försvann från förhandlingsbordet.

Krav fanns också på att beordrad övertid förlagd till lördag, söndag och helgdag ska ersättas med minst 3 timmar om övertidsarbetet inte blir av på grund väder eller annan händelse. Kravet fick dock inte gehör.

– Arbetsgivarna har varit tuffa, de vill förlänga normalarbetstiden och minska övertiden och OB-tillägget. Men vi vill inte byta bort något, säger Jörgen Gustavsson.

Därför har alltså inga förändringar gjorts i avtal när det gäller arbetstider.

Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020.