12.000 medlemmar ingår i Kommunals undersökning om bemanningen inom äldreomsorgen. Där konstaterar 71 procent av undersköterskorna att bemanningen på arbetsplatserna är undermålig varje vecka. Så många som 42 procent menar att den låga bemanningen innebär en risk för de äldre.

Enligt Kommunals ordförande Tobias Baudin är det en långvarig underfinansiering som ligger bakom.

– Det här är en jätteutmaning för framtiden och startar inte regeringen en satsning redan nu blir det ett ännu större problem.

Hur stora satsningar behövs?

– Vi har inte slagit fast ett exakt krontal. De fem miljarder extra som har kommit är jättebra men det behövs satsas minst lika offensivt i äldreomsorgen. LO nämner 70 miljarder under kommande mandatperiod.

Var ska pengarna tas ifrån?

– Det finns ett stort reformutrymme att ta av. Senast igår talade finansminister Magdalena Andersson (S) om det, och reformutrymmet bör användas till det här.

Ni vill inte se höjda skatter eller slopat jobbskatteavdrag?

– Eftersom reformutrymmet är stort finns det i dagsläget inget skäl att prata om skattehöjningar. Men det här är också en framtida utmaning och vi kan inte stänga dörren för framtida skattehöjningar.

Hur viktig är den här frågan för att kunna säkra framtidens äldreomsorg när det gäller tillgång på personal?

– Den är avgörande. Därför är det så viktigt att vi agerar och att vi redan i höstens budget kan se satsningar som kan leda till bättre arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor och högre löner. Allt det är ju avhängigt av resurserna. Kommunalarna behöver fler arbetskamrater, säger Tobias Baudin.

12 000 medlemmar medverkat i undersökningen. Trots att så många av undersköterskorna anser att bemanningen är för låg säger 73 procent att de är motiverade och ser fram emot att gå till jobbet.