– Vi som parter står så långt ifrån varandra så är vi överens om att pausa förhandlingarna över sommaren, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Om årets förhandlingar fortsätter att följa samma mönster som förra året kan det bli en besvärlig höst också. 2016 gick det så långt att Kommunals varslade om konfliktåtgärder, innan medlare fick till ett förslag som parterna accepterade.

Det som framför allt komplicerar förhandlingarna är regeringens beslut att räkna upp den statliga assistansersättningen med drygt en procent, samtidigt som lönerna förväntas stiga med 6,5 procent på tre år, enligt det så kallade märket på arbetsmarknaden.

Nuvarande avtal, som berör omkring 40 000 personliga assistenter, förlängs nu tills vidare. Förutom löneökningar enligt märket kräver Kommunal också villkorsförbättringar som handlar om längre uppsägningstid, bättre regler kring så kallade ”all inclusive-avtal” (individuella avtal där tillägg som till exempel ob och övertidsersättning ingår i lönen) samt förbättringar kring jourtiden.

Vårdföretagarnas förbundsdirektör, Inga-Kari Fryklund, säger att situationen är knepig.

– Det blir knepigare för varje år det här. Vi försöker påverka regeringen på olika sätt, men företagen är oroade, säger hon.

Förhandlingarna återupptas den 14 augusti.