– Det här är offentligt driven verksamhet, då har man som anställd en väldigt långtgående yttrandefrihet. Och kan ha uppfattningar som direkt strider mot arbetsgivaren, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättskydd.

I höstas beslutade landstinget i Västernorrland att lägga ner BB i Sollefteå. Ockupationen av sjukhusets entré har pågått sedan den sista förlossningen i början av året. Både allmänhet och anställda från olika yrkesgrupper deltar. Pins med texten ”Jag stödjer BB-ockupationen” bärs även av anställda på sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik.

Landstingsledningen har, enligt Tidningen Ångermanland, gått ut med ett brev till enhetscheferna där det står att endast namnbrickor och id-kort får bäras på arbetskläderna. På Facebook kom reaktionerna snabbt och sedan används ännu fler pins.

– De som förut hade en pin, har nu tre eller fyra, berättar Erik Sjödin, Kommunal.

Han har just passerat ockupanterna vid entrén till sjukhuset i Sollefteå när KA når honom. Erik Sjödin tycker att ledningens agerande är överilat:

– Det är en storm i ett vattenglas.

Kommunal har inte fått några reaktioner från landstinget Västernorrland. Erik Sjödin har heller inte kontaktats av medlemmar som fått problem för att de bär protestmärkena.

Enligt Dan Holke, LO-TCO Rättskydd, är det inget problem att bära märkena så länge det inte finns en arbetsmiljöaspekt. Han bedömer heller inte att det är någon risk att anställda drabbas av repressalier.

– Nej, att säga upp någon av illojalitet håller inte i det här fallet. Men det är skillnad i privat sektor, där har man mycket mer långtgående lojalitetsplikt. Där har man inte samma grundlagsskydd, säger Dan Holke.

Ekonomin i Västernorrlands läns landsting har varit ansträngd länge och neddragningarna många, inte minst i Sollefteå. Det har lett till att kommunfullmäktige i veckan beslutade att utreda ett länsbyte. Tänkbara alternativ är Jämtland eller Västerbotten. Men Kommunal tror inte att det är räddningen för sjukhuset i Sollefteå.

– Jag tror inte att det blir någon skillnad, säger Erik Sjödin.