Som KA avslöjat kan den som beviljas assistansersättning vara arbetsgivare åt personliga assistenter även om man struntar i att betala löner och följa lagar och regler på arbetsmarknaden. I fallet Jonas handlar det om assistenter som inte får ut sina löner, en arbetsmiljö som beskrivs med ord som ”terror” och att arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter och skatter. Trots det får han fortsätta.

Ansvarig minister Åsa Regnér (S) säger till KA att hon inte kan uttala sig om enskilda fall, men medger att det finns en lucka i lagen.

– Jag tycker förstås att man måste följa arbetsmarknadens regler och man måste vara en god arbetsgivare som alla andra. Vi ska inte ha situationer på svensk arbetsmarknad där man nästan arbetar under slavliknande förhållanden eller på andra sätt har osunda beroendeförhållanden, säger Åsa Regnér.

Hon säger att det finns en möjlighet att titta på de här frågorna i den statliga utredning som just nu ser över LSS-lagen och som ska vara klar hösten 2018.

 

LÄS MER: Assistenter kränks och får ingen lön

 

Vad jag kan se står det ingenting i direktiven som handlar om reglerna för egna arbetsgivare, hur troligt är det då att det kommer förslag som handlar om det?

– Den ser över lagen i sin helhet och det stämmer att just den här situationen inte nämns uttryckligen. Men utredaren har ju å andra sidan uppdraget att se över lagen i sin helhet så då kan hon lämna förslag där hon tycker att det är lämpligt, säger Åsa Regnér.

Men hon stänger inte dörren för att ge utredaren i uppdrag att särskilt titta på reglerna för egna arbetsgivare genom ett tilläggsdirektiv. 

– Jag kommer att följa det här fallet och jag är beredd att göra mer, så det kan man möjligen tänka sig. Men jag vill gärna se vad de här rättsprocesserna kommer fram till, säger hon.

Det här fallet handlar ju också om att assistansersättningen inte går till det den är avsedd för, det vill säga löner, skatter och avgifter. Vad tänker du om att det får fortgå?

– Både jag och regeringen vill att medlen i den här väldigt omfattande reformen som kostar 30 miljarder om året verkligen går till de personer som har rätt till personlig assistans och att det är just det medlen ska användas till och inte andra saker. Det är därför vi har satt igång flera initiativ på det här området. Men jag kommer följa det här fallet och se vad vi har att lära av det.

Samtidigt är det här något som har pågått i flera år, och enligt uppgift börjar 10-15 nya assistenter hos den här mannen i månaden. Vad vill du säga till de som har arbetat där och som kommer arbeta där i framtiden och drabbas?

Att vi ser över det här. Det är samma arbetsmiljöregler som ska gälla även den här arbetsgruppen. Det finns en möjlighet att komma åt det här via Arbetsmiljöverket men det är precis som ni pekar på en komplicerad situation. Rena övergrepp och den sortens trakasserier ska ju kunna polisanmälas. Men jag förstår att det här är väldigt utsatta situationer, det är inte bra.