För hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare innebär det löneökningar på 1 543 kronor under avtalsperioden. Här gäller ett tariffavtal med olika lönegrupper beroende på bland annat ålder och kvalifikationer. I avtalet höjs lönerna med 548 kronor i år, 490 kronor nästa år och 525 kronor året därpå. Snittlönen på avtalet är 24 000 kronor.

Tilläggen för startande häst och övriga ersättningar höjs med 2,2 procent i år, 2,0 procent nästa år och 2,1 procent året därpå.

Ridinstruktörer, ridlärarare, hästskötare och övrig personal på ridhusföretag får löneökningar på 1 560 kronor under perioden. Det betyder att lönerna i år höjs med 533 kronor, nästa år med 496 kronor och 531 kronor året därpå. Även här gäller tariffer.

Ridinstruktörernas och ridlärarnas lektionstillägg samt övriga ersättningar höjs med 2,2 procent i år, 2,0 procent nästa år och 2,1 procent året därpå. Enligt Kommunal fanns här långtgående diskussioner om att en större del av löneökningen skulle läggas på ridinstruktörernas och ridlärarnas lektionstillägg.

– Utbildning ska löna sig. Men Almega backade, säger Jörgen Gustafsson, ombudsman Kommunal.

Snittlönen är 24 500 kronor. I avtalet finns flera lägstalöner. Den som har tre års yrkesvana ska ha en lön på lägst 23 000 kronor och den som fyllt 18 ska ha en lägstalön på drygt 21 000 kronor. Avtalet reglerar även lönerna för 16- och 17-åringar.

Banarbetare på travbanor får löneökningar på i snitt 1 749 kronor under avtalsperioden. Det betyder löneökningar med i snitt 598 kronor i år, 556 kronor nästa år och 595 kronor nästa år. Tilläggen höjs som i de övriga avtalen.

Nytt är att tarifferna i avtalet tagits bort och ersatts med en insamlingsmodell till en pott. Därför får också avtalet en lägstalön som i år är 20 500 kronor, nästa år 20 910 kronor och året därpå 21 391 kronor.

Avtalen gäller från 1 juli i år till 31 maj 2020. De löper alltså på 35 månader vilket gör att avtalens värde blir 6,3 procent i stället för 6,5 procent vilket är värdet för de flesta andra avtal som löper på 36 månader. Det är Kommunal som drivit detta för att slippa att förhandlingarna ska pågå över sommaren.

Kommunal har cirka 1.100 medlemmar som arbetar på företag i hästbranschen som har avtal med Almega Tjänsteföretagen. Det finns också medlemmar som är hästskötare på stuterier med de företagen har avtal med SLA, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet.